Wat is het en wat zijn de consequenties? 

Met cervicale radiculopathie of cervicaal radiculair syndroom wordt uitstralende pijn in de arm bedoeld, waarbij ook krachtsverlies, gevoelsverlies of tintelingen en/of reflexveranderingen aanwezig kunnen zijn. Deze symptomen worden opgewekt met nekbewegingen. Dit beeld komt voor bij 83 per 100.000 personen en vaker bij mannen dan bij vrouwen. Meestal ontstaan de klachten tussen de 50 en 60 jaar. Het komt het meest voor tussen de zesde en zevende nekwervel, dit zijn de onderste niveaus van de nek. De zenuwgerelateerde klachten kunnen ontstaan als gevolg van lokale prikkeling, doorbloedingsstoornissen in de zenuw, ontstekingsreacties en chemische invloeden.

Wat is de oorzaak?

In 70-75% van de gevallen van een cervicale radiculopathie wordt het veroorzaakt door prikkeling van de zenuw als gevolg van een combinatie van factoren, zoals een afgenomen hoogte van de tussenwervelschijf en degeneratieve veranderingen van de gewrichtjes die erachter en ervoor liggen. De klachten ontstaan niet alleen door deze veranderingen, er moet daarnaast ook sprake zijn van een disbalans in belasting-belastbaarheid. In tegenstelling tot de lage rug, is een hernia in de nek slechts verantwoordelijk voor 20-25% van de gevallen.

De diagnose wordt gesteld door het in kaart brengen van de klachten en symptomen in combinatie met lichamelijk onderzoek. Beeldvormend onderzoek is meestal niet nodig om de diagnose te kunnen stellen en heeft geen invloed op de duur van de klachten (1).

Hoe lang duurt het?

Het natuurlijk beloop bij cervicale radiculopathieën is vrij lang. De meeste mensen met een cervicaal radiculopathie door een hernia laten verbetering zien in de eerste 4-6 maanden. Na een half jaar geeft 56% van de personen aan dat ze beter zijn. De tijd nodig voor volledig herstel varieert tussen de 24-36 maanden. Bij een radiculair syndroom zonder hernia duurt het herstel vaak minder lang. 42% van de mensen heeft geen klachten meer na 10 weken, 30% geeft aan na 10 weken nog milde klachten te hebben en 28% matige klachten.

Factoren die het herstel negatief kunnen beïnvloeden zijn een hoge mate van pijn en beperkingen bij aanvang van de klachten, grote bewegingsbeperkingen, angst, depressie, distress, pijn op meerdere locaties in het lichaam, het onvermogen om goed om te gaan met de klachten, veerkracht en leefstijlfactoren.

Hoe kan ik het onder controle krijgen?

Vaak is een operatie niet nodig, onderzoek wijst uit dat chirurgie niet effectiever is dan een conservatieve behandeling. Het is zelfs zo dat van de mensen die geopereerd worden 29% binnen een jaar aan een ander niveau geopereerd worden.

Fysiotherapie kan tijdens het herstel helpen bij het gradueel opbouwen van de belastbaarheid met oefeningen, begeleiding in het omgaan met de klachten en/of negatief beïnvloedende factoren en manuele verrichtingen.

1: Observed patterns of cervical radiculopathy: how often do they differ from a standard, “Netter diagram” distribution? McAnany SJ et al. Spine J. 2019 Jul