Wat is het en wat zijn de consequenties?

Rotator cuff gerelateerde schouderpijn is een overkoepelende term voor een scala aan schouderproblemen, te weten; subacromiaal (onder het dak van de schouder) pijnsyndroom, tendinopathie (irritatie van de pees), en symptomatische gedeeltelijke of volledige scheuren van de pees.

Wat is de oorzaak?

Rotator cuff gerelateerde schouderpijn is pijn die voornamelijk optreedt bij heffen en roteren van de schouder. De hoofdfunctie van pezen is belasting overdragen van de spier naar de pees. Pezen zijn dynamische structuren die reageren op de grootte van belasting en ook de richting, de frequentie en de duur van zowel fysiologische als pathologische belasting. De pijn is vaak een consequentie van overmatige belasting van het peesweefsel. Deze overbelasting is relatief en kan binnen en tussen personen variëren als gevolg van veranderingen in activiteitenniveau.

Hoe lang duurt het?

Sommige mensen doen er wat langer over en andere mensen reageren erg snel. Bij oefentherapie duurt het vaak even voordat het effect heeft, daarom is het belangrijk om de oefeningen goed te continueren en geduld te hebben. Bij verreweg de meeste mensen treedt herstel goed op met een zorgvuldig samengesteld oefenschema. Bij sommige mensen, die moeite hebben met het omgaan met de pijn, zijn aanvullende behandelingen noodzakelijk zoals pijnmedicatie of injecties. Het is belangrijk te weten dat medicatie gebruik, naast voordelen, ook risico’s met zich meebrengt. Uw fysiotherapeut of huisarts kan deze met u bespreken.

De meeste mensen hebben geen operatie nodig, maar het kan een optie zijn. Daarbij dient u zich te realiseren dat revalidatie na een operatie 3 tot 9 maanden duurt en veel oefentherapie vereist.

Factoren die het herstel beïnvloeden:

Er zijn verschillende factoren die samenhangen met het herstel van schouderpijn. Wanneer er sprake is van een lage mate van pijn en beperkingen bij aanvang van de schouderpijn, bij de verwachting van een persoon om volledig te kunnen herstellen door middel van fysiotherapie, op het moment werkzaam zijn of een opleiding volgen, wanneer mensen geen grote operaties hebben ondergaan in het verleden en bij afwezigheid van pijn aan de andere zijde, herstellen mensen sneller.

Daarnaast zijn algehele leefstijl factoren van invloed op herstel, zoals; voldoende bewegen, roken, eetpatroon, overgewicht, stress, angst en depressieklachten.

Hoe kan ik het onder controle krijgen?

Onderzoek wijst uit dat een gradueel opgebouwd oefenschema even effectief is als een operatie voor de meeste problemen en klachten van de rotator cuff.