Dry Needling?

Dry needling is een behandeltechniek die de laatste jaren in Nederland grote populariteit heeft verworven. Het is een techniek die gebruikt wordt indien er in het onderzoek naar voren komt dat er zo genaamde ‘triggerpoints’ aanwezig zijn die het herstel belemmeren. Triggerpoints zijn lokale spierverhardingen die bij iedereen door het hele lichaam voorkomen, echter kan het zo zijn dat in specifieke gevallen de triggerpoints het herstel in de weg staan.

Er zijn verschillende theorieën over de werking van het aanprikken van de triggerpoints, tot nu toe is er nog geen eenduidig antwoord op gegeven over de werking ervan en wordt er nog steeds veel onderzoek gedaan naar het effect.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

  • Pijn en stijfheid, lokaal in de spier en ook pijn ‘op afstand’.
  • Bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
  • Verminderde kracht in de betrokken spieren
  • Pijn-ontwijkend gedrag: u gaat anders bewegen.
  • Hoofdpijn, aangezichtspijn of kramp

Dry-needling is geen opzicht zelf staande behandeling en zal altijd deel uit maken van een grote behandelplan. Het kan een goed opstapje zijn om vervolgens met oefeningen aan de slag te gaan. Daarom wordt er vaak in maximaal 3 behandelingen gebruik gemaakt van dry needling. Tijdens de behandelingen richt de therapeut zich op het uitschakelen van de genoemde triggerpoints. Deze punten in de spier(en) worden gericht aangeprikt met het naaldje waardoor zij worden gedeactiveerd. Hierdoor raken de spieren snel en langdurig ontspannen.

Van de behandeling met dry needling voelt u in principe niks, soms kan het zijn dat bij het aanprikken van de triggerpoint er een dof en zwaar gevoel ontstaat wat zich kort daarop uit in een ‘twitch’ (krampachtig gevoel). Na de behandeling kan de desbetreffende spier zwaar en moe aanvoelen, vaak trekt dit binnen een dag weg.

Vergoeding

Dry needling valt binnen een reguliere fysiotherapie behandeling, en wordt dus vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekeraar. Indien u niet aanvullend verzekerd bent gelden de particuliere tarieven.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over Dry Needling