Haptonomie

In onze praktijk voor haptonomie in Enschede kunt u terecht voor behandelingen waardoor u beter in u vel gaat zitten. Haptonomie houdt zich bezig met direct lichamelijk contact, aanraken, voelen, met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren. Met name de gevoelsmatige betekenis van aanraken en voelen – door mensen en tussen mensen – krijgt in haptonomie veel aandacht. Goed contact draagt bij aan een zinvol (samen)leven. Wanneer iemand goed, dat wil zeggen affectief, wordt aangeraakt, komt hij tot zichzelf en kan hij zich openstellen voor anderen en voor zijn omgeving.

Wanneer haptonomie?

Herkent u zich in de volgende punten dan kan een haptonomie behandeling van betekenis zijn:

 • Keuzes maken, daar heb ik moeite mee
 • Vermoeid, slecht (in) slapen… ik heb er last van
 • Ik zit niet lekker in m’n vel
 • Ik ben zo vlak, ik weet niet meer waar ik blij van word
 • Ik ken m’n valkuilen, maar stap er steeds weer in
 • Ik pieker me suf, ik blijf maar malen
 • Ik moet zoveel. Van mezelf en van anderen
 • Ik weet wat ik wil, maar het lukt me niet om dat te bereiken
 • Ik voel me vaak zo onzeker in allerlei situaties
 • Ik heb moeite met relaties, met m’n partner, familie, m’n vrienden of collega’s
 • Ik heb last van lichamelijke klachten, zoals hyperventileren, migraine, stress, burn-out, gespannen nek of rug
 • Ik heb iets aangrijpends meegemaakt. Hoe moet ik nu verder?

In contact met jezelf

Haptonomie is de leer van het menselijk gevoel en het gevoelsleven en bestudeert het voelen en het verband met het gevoelsleven, in contact zijn met onszelf en de wereld, ons staan in het leven en in relaties, verbondenheid, liefde, verantwoordelijkheid en hoe dit alles tastbaar (te maken) is. Jammer genoeg wordt in onze cultuur dit voelen vaak ondergeschikt gemaakt aan het denken. In de haptonomie wordt het lichaam gezien als ‘drager’ van gevoelens en heeft het bij wijze van spreken een geheugen voor gevoelservaringen. Dit geheugen kan blokkades in bewegingspatronen, remmingen in de expressie van gevoelens en ingehouden gebaren veroorzaken en het vermogen tot het aangaan en beleven van contact verminderen.

Emotionele ontwikkeling

De affectieve aanraking is erg belangrijk in de haptonomie. Al op jonge leeftijd is het belang van knuffelen en aanraken merkbaar: zo wordt de basis gelegd voor een goede, emotionele ontwikkeling. Toch raken we elkaar als volwassenen slechts zelden op een vanzelfsprekende en vertrouwde manier aan en dat is jammer. In onze maatschappij is lichamelijk contact bijna alleen toegestaan in de privésfeer of wanneer het aanraken een duidelijke functie heeft (bijvoorbeeld binnen verzorgende beroepen). Het aanraken is dan slechts van technische aard: het is geen persoonlijk en emotioneel geladen contact meer, terwijl aanraken een heel natuurlijke en basale manier van menselijk contact is.

Invloed op gevoelsleven

Haptonomie neemt de persoonlijke en subjectieve betekenis van ons lichaam en van aanraken serieus. Zij erkent bovendien de positieve invloed die het aanraken op ons gevoelsleven heeft. Haptonomie biedt de mogelijkheid om (opnieuw) kennis te maken met uw gevoelsleven en wat het lichaam ‘vertelt’ over uzelf, over uw omgeving en over uw relaties met anderen. Door de drukte van het huidige leven neigen we ertoe voorbij te gaan aan wat ons lichaam ‘vertelt’ of laat voelen. Vaak negeren we signalen van ons lichaam, omdat we geleerd hebben vooral naar ons verstand te luisteren. Dit kan uiteindelijk leiden tot gevoelens van onvrede, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische klachten. In het haptonomisch contact krijgt u een professionele begeleiding. Deze is gericht op het helpen herstellen van de balans in voelen, denken en doen en leert u te luisteren naar uzelf door serieus te nemen wat u voelt.

Rikie Beekmans is binnen de praktijk aan de Emmastraat in Enschede gespecialiseerd in haptonomie. Neemt u gerust contact op voor vragen of het maken van een afspraak.