Mensendieck

Bij Mensendieck is de basis van de behandeling een gunstige houding en beweging te bevorderen. Er zijn verschillende factoren (bijvoorbeeld pijn, bepaald werk, stress of een groeispurt) die ertoe kunnen leiden dat een houding en beweging zich minder gunstig hebben ontwikkeld. Onze mensendiecktherapeut kijkt samen met u naar uw dagelijkse bezigheden (zoals werk, school, sport) om zicht te krijgen op de manier waarop u uw houding en beweging daarbij gebruikt. Onze therapeut leert u balans te brengen in uw houding en beweging, zodat u zo optimaal mogelijk gebruik maakt van uw lichaam.

Wanneer wordt Mensendieck ingezet?

  • Preventief: Bij kinderen/pubers met een groeispurt of afwijking, of bij volwassenen die merken dat zij een ongunstige houding hebben en klachten willen voorkomen.
  • Klachten verhelpen: rugklachten, sommige vormen van hoofdpijn, hyperventilatie, schouder/nek klachten, en een aantal andere klachten kunnen baat hebben bij Mensendieck.
  • Klachten verminderen/beheersen: bij chronische klachten kan het helpen om goed te leren omgaan uw houding en beweging om zo uw lichaam zo optimaal mogelijk te belasten en uw klachten tot een minimum te beperken.

Vragen over Mensendieck?