Urineverlies of Urine incontinentie

Urineverlies of urine incontinentie komt voor bij een kwart tot ruim de helft van alle volwassen vrouwen. De prevalentie neemt toe met het stijgen van de leeftijd. Zwangerschappen en bevallingen zijn een belangrijke oorzaak bij vrouwen, bij mannen kunnen dit operatieve ingrepen aan bijvoorbeeld de prostaat zijn.

Stress urine incontinentie en urge urine incontinentie zijn de belangrijkste vormen.

Bij stress urine incontinentie verlies je urine bij druk verhogende momenten zoals hoesten, lachten en tillen (stress betekent geen psychische stress maar druk). Bij heftige aandrang om te plassen die gevolgd wordt door urine verlies dan is er sprake van urge urine incontinentie.

Urine verlies wat zijn de mogelijkheden?

  • Bij beide vormen van urineverlies is fysiotherapeutisch behandelen een eerste optie.
  • De eerste optie is bekkenfysiotherapie of zelf gaan oefenen als je weet wat er aan de hand is met de bekkenbodem.
  • De bekkenbodemspieren kunnen verzwakt zijn of een te hoge spanning hebben.
  • De bekkenfysiotherapeut kan u helpen de oorzaken van uw urineverlies te achterhalen.
  • Samen kan er een behandelplan worden opgesteld om urineverlies te verminderen of zelfs te laten verdwijnen.